O kancelarii

Maciej Bugalski
PRAWNIK, RZECZNIK PATENTOWY
 
Już właściwie od wczesnej młodości wiedziałem, że chcę zostać prawnikiem, mimo iż w mojej rodzinie nie było jakichkolwiek tradycji prawniczych. Nie wiedziałem tylko, że moją zawodową pasją stanie się własność intelektualna.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej na temat znaków towarowych powszechnie znanych, połączone z pracą w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej jednej z największych polskich kancelarii – Wardyński i Wspólnicy, określiły moją zawodową ścieżkę.
Kolejnym etapem zgłębiania tajników prawa własności intelektualnej była praca w Urzędzie Patentowym RP, gdzie jako asesor w Departamencie Znaków Towarowych prowadziłem postępowania rejestracyjne dotyczące znaków towarowych.
Najdłuższym i najciekawszym etapem mojej zawodowej kariery była praca jako prawnik in-house w Nestlé Polska S.A. Przez ponad 10 lat byłem tam odpowiedzialny za ochronę praw własności intelektualnej Nestlé w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, najpierw jako prawnik, potem jako regionalny kierownik działu własności intelektualnej. Pod moją opieką pozostawały takie marki jak Winiary, Gerber, Princessa, Nescafé, KitKat i wiele innych. Tam nauczyłem się, co to znaczy być prawnikiem biznesowym, szukającym elastycznych rozwiązań służących rozwojowi biznesu.
Aż w końcu przyszedł czas na własną działalność i pozbieranie ponad 15-letnich doświadczeń w całość.
Prywatnie pasjonuję się genealogią, zaś drugą moją miłością jest muzyka - od wielu lat śpiewam w pop-gospelowym chórze.

Moim zawodowym celem jest proaktywne i elastyczne podejście do potrzeb klientów, w celu zapewnienia najefektywniejszej ochrony ich praw własności intelektualnej.

Zakres usług

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Opracowanie strategii ochrony marki / wzoru przemysłowego
Zgłoszenie znaku towarowego / wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w WIPO
Badania dostępności znaków towarowych
Opinie dotyczące zdolności rejestrowej znaków towarowych
Wszelkie czynności prawne przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, WIPO, sądami administracyjnymi i cywilnymi w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych /wzorów przemysłowych
Prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami cywilnymi
Przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze
Przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych
audyt w zakresie praw własności przemysłowej (due dilligence)

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi w zakresie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji
Przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze
Opinie dotyczące spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

DOMENY INTERNETOWE
Doradztwo w zakresie domen internetowych
Prowadzenie spraw spornych dotyczących domen internetowych

PRAWO AUTORSKIE
Doradztwo w zakresie prawa autorskiego
Przygotowywanie i opiniowanie umów prawnoautorskich

Szkolenia

Prawo własności intelektualnej pełne jest meandrów i zawiłości. Dlatego chętnie prowadzę szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, przybliżając im w ten sposób tę skomplikowaną, ale jednocześnie niezwykle ciekawą tematykę.
Poruszane zagadnienia to kwestie szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji czy domen internetowych.
Szkolenia przygotowywane są pod indywidualne potrzeby zamawiającego, mogą mieć formę prezentacji lub warsztatów.

Kontakt

MACIEJ BUGALSKI KANCELARIA PATENTOWA

+48 604 415 145

Zakrzew 30, 08-470 Wilga

NIP 826-192-66-86
REGON 363360616