O kancelarii

Maciej Bugalski
PRAWNIK, RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN ATTORNEY
 
Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na UW.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanej kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy w Departamencie Ochrony Własności Intelektualnej, w Urzędzie Patentowym RP, gdzie pracował jako asesor w Departamencie Znaków Towarowych, a następnie w firmie Nestlé Polska S.A., gdzie był odpowiedzialny za ochronę praw własności intelektualnej spółek z Grupy Nestlé w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pod jego opieką pozostawały takie marki jak Nescafé, KitKat, Winiary, Gerber, Princessa, Nałęczowianka i wiele innych.
 
Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
 
Prywatnie pasjonuje się genealogią, zaś drugą jego miłością jest muzyka - od wielu lat śpiewa w pop-gospelowych chórach.
 
Jego zawodowym celem jest proaktywne i elastyczne podejście do potrzeb klientów, w celu zapewnienia najefektywniejszej ochrony ich praw własności intelektualnej.

Zakres usług

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE

Opracowanie strategii ochrony marki / wzoru przemysłowego
Zgłoszenie znaku towarowego / wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w WIPO
Badania dostępności znaków towarowych
Opinie dotyczące zdolności rejestrowej znaków towarowych
Wszelkie czynności prawne przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, WIPO, sądami administracyjnymi i cywilnymi w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych /wzorów przemysłowych
Prowadzenie spraw spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Reprezentowanie klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami cywilnymi
Przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze
Przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych
audyt w zakresie praw własności przemysłowej (due dilligence)

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi w zakresie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji
Przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze
Opinie dotyczące spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

DOMENY INTERNETOWE
Doradztwo w zakresie domen internetowych
Prowadzenie spraw spornych dotyczących domen internetowych

PRAWO AUTORSKIE
Doradztwo w zakresie prawa autorskiego
Przygotowywanie i opiniowanie umów prawnoautorskich

Szkolenia

Prawo własności intelektualnej pełne jest meandrów i zawiłości. Dlatego chętnie prowadzę szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, przybliżając im w ten sposób tę skomplikowaną, ale jednocześnie niezwykle ciekawą tematykę.
Poruszane zagadnienia to kwestie szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków, praw autorskich, nieuczciwej konkurencji czy domen internetowych.
Szkolenia przygotowywane są pod indywidualne potrzeby zamawiającego, mogą mieć formę prezentacji lub warsztatów.

Kontakt

MACIEJ BUGALSKI KANCELARIA PATENTOWA

+48 604 415 145

Kierbedzia 6/20, 00-728 Warszawa

NIP 826-192-66-86
REGON 363360616